دریافت اطلاعات ...
 
باشگاه ایده پردازان کوشا
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

طراحي الگوي بومي شهر هوشمند ايران/ حركت شهرهاي ايران به سمت هوشمندسازي با تأكيد بر فرهنگ خاص ايراني
 
مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران مهم ترين متولي حوزه شهر هوشمند در ايران است كه پروژه هايي را در شهرهاي قم، يزد و گرمسار اجرا كرده است. دكتر امين فرجي رئيس اين مركز در گفت و گو با تسنيم مفهوم شهر هوشمند و فعاليت هاي انجام شده در اين مركز را تشريح كرد.
طراحي الگوي بومي شهر هوشمند ايران/ حركت شهرهاي ايران به سمت هوشمندسازي با تأكيد بر فرهنگ خاص ايراني
مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران مهم ترين متولي حوزه شهر هوشمند در ايران است كه پروژه هايي را در شهرهاي قم، يزد و گرمسار اجرا كرده است. دكتر امين فرجي رئيس اين مركز در گفت و گو با تسنيم مفهوم شهر هوشمند و فعاليت هاي انجام شده در اين مركز را تشريح كرد. - اخبار اجتماعي -
به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري تسنيم؛ مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران، دبيرخانه "كميته ملي شهر هوشمند" است. اين كميته با همكاري مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات ايران) در سال 1399 تشكيل شده است و متولي شهرهاي هوشمند در ايران است برخي اعضاي اين كميته شامل نمايندگان رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، شوراي عالي استان ها، شوراي كلان شهرها، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير ارگان ها و سازمان هاي ذينفع و بازيگران حوزه شهر هوشمند در ايران است

مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران، مرجع پژوهش و فناوري حوزه شهر هوشمند در سطح ملي، از ارگان هاي زيرمجموعه دانشگاه تهران است كه در سال 1398 تاسيس گرديده است. اين مركز تحقيقات به عنوان نخستين مجموعه تخصصي حوزه شهر هوشمند در ايران با همكاري بيش از 44 نفر متخصص رشته هاي فناوري اطلاعات، هوش مصنوعي، شبكه، علم اطلاعات، شهرسازي، مديريت، مهندسي عمران و ساير تخصص ‏هاي مرتبط در 18 كارگروه تخصصي در حوزه هاي مختلف اين حوزه همچون اينترنت اشياء، تحول هوشمند شهرها و شهرهاي جديد، تحول هوشمند سازماني، تحول هوشمند شهرداري، تحول هوشمند شهرك هاي صنعتي و كارخانجات، تحول هوشمند مناطق ويژه اقتصادي و آزاد، تحول هوشمند بانك ها و ساير حوزه هاي تحول هوشمند در ابعاد مختلف پژوهشي، مطالعاتي، مشاوره و اجرا فعاليت مي كند.

اين مركز در جهت پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي، مطالعاتي و تجاري كشور عزيزمان ايران در زمينه شهر هوشمند، هوشمندسازي و ساير حوزه هاي مرتبط با حوزه هاي شهر هوشمند تاسيس گرديده است. با توجه به در اختيار داشتن ظرفيت هاي علمي، پژوهشي، آزمايشگاهي و ساير پتانسيل هاي دانشگاه تهران و همچنين تخصص هاي گوناگون و تجارب حرفه اي اعضاي مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران در حوزه هاي شهر هوشمند، شهرسازي، فناوري اطلاعات، علم اطلاعات، داده و ساير رشته ها، اين مركز پتانسيل اجراي پروژه هاي مختلف در حوزه شهر هوشمند را دارد.

مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران با شناختي كه از سازمان ها، شهرها و مناطق اقتصادي مختلف پيدا كرده است رويكرد خود را براساس مسير درست الگوي بومي شهر هوشمند در ايران گذاشته است و چشم اندازش هم تبديل شدن به مرجع حوزه شهر هوشمند در ايران است؛ يكي از پروژ ه هاي شاخصي كه مركز به صورت جدي شروع كرده و در مرحله عقد قرارداد است، پروژه منطقه اقتصادي گرمسار است كه بحث هوشمند سازي آن را اجرايي كرده است و در اين راه با سازمان فناوري اطلاعات ايران و وزارت ارتباطات نيز همكاري نزديكي دارد؛ تمام تلاش مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران اين است كه بتواند بازيگران و ذي نفعان را دور هم جمع كرده و از تجربيات يكديگر استفاده كند و در واقع يك رويكرد جامع داشته باشد چراكه بحث شهر هوشمند يك موضوع بين رشته اي و بين سازماني است.

با توجه به اينكه مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران تقريباً مهم ترين نهاد متولي شهر هوشمند ايران است، با دكتر " امين فرجي " عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و رئيس مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران به گفت و گو نشسته ايم كه اين گفت و گو را از نظر مي گذرانيد:

تسنيم: در آغاز يك مقدمه و تاريخچه اي از مفهوم شهر هوشمند بفرماييد؟

چندين روش در مطالعات شهري وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه شهر بايد براي ماشين ها ساخته شده و شامل خيابان ها و ساختمان ها باشد كه البته اين موضوعات براي ماقبل سال 1960 است و تعاريف بيشتر كالبدي بوده است كه خروجي هاي آن طرح جامع و تفصيلي شد اما بعد از سال 1960 و انقلاب صنعتي سوم، موضوعات جديدي در برنامه ريزي شهري مطرح شد كه به آن رويكرد مشاركتي، رويكرد استراتژيك يا برنامه ريزي هاي استراتژيك گفته مي شود. اين موضوعات به همراه انقلاب صنعتي سوم مقدمه اي براي ظهور شهر هوشمند شد كه اين شهر هوشمند تا امروز نزديك به سه نسل را تجربه كرده است و امروز نيز با نسل سوم شهر هوشمند مواجه هستيم.

شهر هوشمند كه در سال 1990 مطرح شد عمده رويكرد و نگاهش مهندسي بود به اين معنا كه مجموعه اي از سنسورها در يك شهر كنار يكديگر قرار مي گيرند كه خروجي آن شهر هوشمند مي شود. كشورهاي اروپايي يا حوزه اسكانديناوي در سال 2010 مفهوم جديدتري از شهر هوشمند ارائه كردند و آن هم زيروكربن بودن شهر هوشمند بود يعني آلودگي و محيط زيست بايد به سرعت كاهش يابد. به عنوان مثال شهر آمستردام هلند كه جزو شهرهاي بسيار آلوده اروپا محسوب مي شد كه در راستاي همين تعريف جديد با دوچرخه جايگزين شد و شهرهايي مثل كپنهاگ و هلسينكي نيز همانند آمستردام است.

شركت هاي دانش بنيان , شهرداري تهران , معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري , رياست جمهوري اسلامي ايران ,

نسل سوم شهر هوشمند اينگونه تعريف مي شود كه شهر هوشمند متكي به مردم است يعني يكي از اركان شهر هوشمند، شهروند هوشمند است اما بسياري از نهادهاي بين المللي در حوزه شهر هوشمند هيچ تعريف واحدي از آن ندارند. در تعريف ديگري از شهر هوشمند آمده است كه به شهري گفته مي شود كه متكي به نيازهاي مردم است به عنوان مثال امروز نيازهاي مردم تبريز با تهران بسيار متفاوت است و با متفاوت شدن اين نيازها، تعريف شهر هوشمند نيز متغير خواهد بود ممكن است در يك شهر تمركزتان بر روي حمل و نقل هوشمند انجام شود و در شهري ديگري تمركز بر روي مجموعه استارتاپ ها باشد .

شهر هوشمند شهري است كه در آن تصميمات درست گرفته مي شود و منتهي به مسير درست نيز خواهد شد و اگر نگاهي به مسيرهاي طي شده در گذشته ايران بيندازيم متوجه مي شويم كه حركت ما به سمت شهر هوشمند نبوده است. امروز بادگيرها در شهر تاريخي يزد مجهز به سنسور يا ابزارهاي AI نيستند اما اين يك شهر هوشمند محسوب مي شود در واقع در شهر هوشمند ما بايد بتوانيم با نيازها و شرايط محيطي، خودمان را تطبيق بدهيم و اين گسست تاريخي ما را ترغيب كرد تا به سمت شهر هوشمند حركت كنيم.

تمركز مجموعه مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران براي طراحي الگوي بومي بوده است به عنوان نمونه امروز طراحي الگوي بومي شهر قم نهايي شده است و در مراحل نهايي عقد قرارداد است. امروز در تهران نزديك به 2 هزار سامانه وجود دارد كه 300 سامانه در حال استفاده است و اين پراكندگي نشان مي دهد كه مهم ترين مسئله شهر هوشمند يعني داشتن استراتژي، حلقه مفقوده اين روزها است و ايده تاسيس مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران نيز به همين مسئله باز مي گردد كه كارهاي پراكنده زيادي در حوزه شهر هوشمند انجام مي شود كه باعث ايجاد چندصدايي شده است و هيچكدام نيز به شبكه واحد نرسيدند مثلاً مركز تعالي شهر هوشمند يا مركز اينترنت اشيا به طور مستقل وجود دارند اما هم افزايي در اين بين وجود ندارد.

از آنطرف عمده كارهاي صورت گرفته در اين حوزه كپي تجربه هاي خارجي است؛ در حالي كه شهري مثل تهران، ساختار كالبدي خاصي دارد و ويژگي هاي خاص، فرهنگ خاص، زبان خاص و ساختار اقتصادي متفاوتي دارد و قطعاً بايد با شهر هوشمندي همچون نيويورك متفاوت باشد. معماري دوران قبل از اسلام بسيار متفاوت بوده است و امروز معماري شهري مثل بغداد مربوط به دوران قبل از اسلام است و تمام چيدمان عناصر براي شهرهاي بعد از اسلام طبق يك منطق و استدلال هاي منطقي بوده است يعني عناصر سه گانه مسجد به عنوان يك مركزيت مذهبي، محل زندگي خليفه به عنوان يك مركزيت سياسي و بازار به عنوان قلب اقتصادي با يكديگر در كنار هم بودند. بازار تهران در كنار كاخ گلستان است و در كنار آن نيز مسجدي را مشاهده مي كنيد كه گلدسته هاي آن مسجد مسير هدايت بوده است و در واقع تمام ديوارها و دروازه هاي شهر پر از حرف بوده است. متاسفانه امروز حركت شتاب زده به سمت شهر هوشمند بسيار زياد است و گاهي نيز به بستري براي حركت به سمت شوهاي تبليغاتي براي گرفتن راي تبديل شده است و بسياري از موضوعات فرهنگي و كالبدي را در خود جاي نداده است.

شركت هاي دانش بنيان , شهرداري تهران , معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري , رياست جمهوري اسلامي ايران ,

يكي ديگر از مشكلات شهر هوشمند موضوع "محرمانگي اطلاعات" است كه كشورهاي اروپايي نيز با آن درگير هستند. به عنوان مثال در موضوع "مبلمان شهري" هوشمند مسائلي همچون نيمكت، پايه هاي چراغ، پايه هاي گلدان كه دما را مي سنجند، نيمكت هاي مجهز به اينترنت اشيا، شارژ موبايل و مسيريابي مطرح است اما در دل همين موضوعات، اعتراضات فراواني به دليل درز اطلاعات فني مردم انجام شده است. در مثالي ديگر زماني كه در نيويورك شركت هاي DIAL UP حذف شده و تلفن هاي هوشمند جايگزين شدند، پرونده بزرگي براي اين موضوع شكل گرفت مبني بر اينكه داده هاي مخاطبان دزديده مي شود و به همين دليل موضوع ديتا و داده يك موضوع حياتي و كليدي است.

شركت هاي دانش بنيان , شهرداري تهران , معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري , رياست جمهوري اسلامي ايران ,

امروز از بسياري از سرويس هاي خارجي استفاده مي كنيم اما به دليل اينكه نتوانستيم الگويي براي آن طراحي كنيم، دائم در حال واردات هستيم؛ زماني "راكفلر" شركت نفت استاندارد را به كشورهاي در حال توسعه مي آورد و امروز "مارك زاكربرگ" و "جف بزوس" همان نقشه چاه نفت را به درب منازل ما آورده اند؛ امروز اطلاعات جستجوي من، لوكيشن من، رفتارهاي حركتي من كاملاً قابل پيش بيني است و همه اينها به اين دليل است كه الگوي شهر هوشمند ما بايد داخلي باشد و اين مسئله در كشورهاي اروپايي رعايت شده است.

تسنيم: مركز تحقيقات شهر هوشمند با چه نهادها و ارگان هاي همكاري دارد؟

مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران با بسياري از مجموعه هاي دولتي و خصوصي تفاهم نامه همكاري امضا كرده است كه اين مجموعه ها شامل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مركز تحول و همكاري هاي پيشرفت رياست جمهوري، شركت ها و بخش هاي خصوصي، شهرداري هاي مختلف، اداره كل هاي وزارت ارتباطاتِ استان هاي مختلف است و يك شبكه گسترده اي از روابط ايجاد شده و هدف نيز اين است كه بازيگران شهر هوشمند را در كنار يكديگر جمع كنيم و هيچ كدام از تفاهم نامه ها نيز غيرعملياتي و صوري نبوده است.

مركز تحقيقات با استارتاپ هاي بسياري زيادي تفاهم نامه همكاري امضا كرده است اما به صورت رسمي با 3 استارتاپ قرارداد رسمي امضا شده است. مركز تحقيقات با يك شركت استارتاپي قراردادي امضا كرده است تا سامانه اي را راه اندازي كنند كه شامل رتبه بندي شهرهاي هوشمند ايران است. يك استارتاپ ديگر در حوزه حمل و نقل فعاليت مي كند كه خبرهاي خوبي از آينده اين استارتاپ خواهيد شنيد. يك استارتاپ ديگر در موضوع اپليكيشن شهر هوشمند كار مي كند كه كار اين پلتفرم اين است كه مثلاً شما قصد ساخت و ساز در شهر زنجان را داريد وارد سامانه مي شويد اگر مسير ساخت و ساز آغازش با شهرداري باشد وارد پنل شهرداري شده و درخواست صدور پروانه را مي دهيد و ديگر لازم نيست به سازمان نظام مهندسي يا دفتر خدمات الكترونيكي براي گرفتن استعلامات برويد و اين سامانه مرحله به مرحله نشان مي دهد كه كار شما در چه وضعيتي است.

يك موضوعي تحت عنوان " هم آفريني يا نوآوري باز " در شهر هوشمند وجود دارد به اين معنا كه مثلاً مركز مطالعات شهرداري تهران يكسري رسوب علمي دارد و نه فقط اين مركز بلكه تمام مجموعه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در ايران رسوب علمي دارند و در حال خاك خوردن هستند اما بسيار باارزش هستند چرا كه براي آنها هزينه شده است؛ نوآوري باز به اين معناست كه من بايد از دانشي كه آنها كسب كرده اند، استفاده كنم؛ انيشتين جمله معروفي دارد كه مي گويد من اگر به اين سطح از دانش فيزيك رسيدم پاهايم را بر روي شانه فيزيك دان هاي قبلي گذاشتم؛ هم افزايي به عنوان يك دغدغه مهم در مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران در نظر گرفته شده است. زماني كه من به سنسور احتياج دارم و تجهيزات آن را نيز ندارم به سراغ مجموعه "فناپ" رفته و با آنها وارد مذاكره شدم كه يك هلدينگ بسيار بزرگ زيرمجموعه بانك پاسارگاد است كه در حوزه بانكداري الكترونيك بسيار خوش درخشيده است؛ در واقع چشم انداز ما اين است كه بتوانيم اين مركزيت را ايجاد كنيم و حرف واحدي در مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران زده شود.

شركت هاي دانش بنيان , شهرداري تهران , معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري , رياست جمهوري اسلامي ايران ,

در كميته ملي شهر هوشمند ايران 16 ارگان را دور هم جمع كرديم كه وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از جمله آنهاست. يكي از مشخصه هاي اصلي ما ايراني ها ضعف در كار تيمي است البته نسل جديد بچه هاي استارتاپي در مراكز نوآوري و شتاب دهنده ها در كار تيمي بسيار خوب عمل مي كنند اما همچنان ضعف وجود دارد به عنوان مثال در يكي از پروژه هاي تجميع واحدهاي مسكوني در يكي از مناطق تهران به صورت عملي مشاهده كردم كه صحبت كردن با مردم و راضي كردن آنها به اين كار چقدر سخت است و همين مثال در اِشِل بزرگ تر در ارگان هاي دولتي وجود دارد و هماهنگي بين نهادها بسيار سخت است.

نكته ديگر اين است كه دو سازمان دولتي، اداره كل هاي آنها با يكديگر موازي كاري مي كنند و اصلاً از كار يكديگر نيز خبر ندارند و يك غروري نيز در بين بيشتر اين نهادها وجود دارد كه خودشان را مركز عالم مي دانند! حضور بعضي از افراد در جلسات مختلف بعضاً به اين دليل است كه جلوي آن موضوع را گرفته يا رد كند اما به هر حال اميدواريم در دولت جديد اتفاقات خوبي رخ دهد.

مقام معظم رهبري در جلسه اخير با اعضاي هيئت دولت بر روي سه كليدواژه تاكيد داشتند كه تحول، شفافيت و هوشمندي است يعني دقيقاً همان نظام مسائلي كه ما بر روي آن كار مي كنيم و بلافاصله روي اين نكته تاكيد كردند كه از جوانان استفاده كرده و از شبكه نخبگاني خارج از دولت استفاده كنيد.

تسنيم: در رابطه با مشكلات پيش روي مركز تحقيقات شهر هوشمند توضيح دهيد؟

اگر در گذشته پاي صحبت هاي بزرگان كارآفريني دنيا مي نشستيم، مي گفتند كه ممكن است در مسير نوآوري حتي خانواده هاي شما مخالفت كنند و اين موضوع را در مركز تحقيقات به صورت ملموس مشاهده كرديم و ما نه در بخش دولتي و نه غيردولتي هيچ حمايتي از ما صورت نپذيرفت و حتي گاهي نيز مانع تراشي نيز در مسير كار صورت گرفته است؛ به عنوان مثال در بسياري از پروژه ها، افراد مختلف مانع به ثمر نشستن آنها شده اند كه نمي توانم اسم بياورم چراكه باعث ايجاد چالش براي مجموعه خواهد شد.

امروز نزديك به 30 نفر در بخش هاي مختلف مجموعه كار مي كنند و نزديك به 18 كارگروه نيز در مركز تحقيقات فعاليت مي كنند كه شامل كارگروه كشاورزي، كارگروه ساختمان، كارگروه حمل و نقل، كارگروه سياست پژوهشي، كارگروه آينده نگاري، كارگروه اينترنت اشياء، كارگروه هوش مصنوعي، كارگروه طراحي و برنامه ريزي شهري و كارگروه انرژي است .

شركت هاي دانش بنيان , شهرداري تهران , معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري , رياست جمهوري اسلامي ايران ,

وظايف اين كارگروه ها بسيار متفاوت است و اين كارگروه ها براساس يك چشم اندازي تعريف شده اند؛ به عنوان مثال يكي از موضوعاتي كه در اين چشم اندازها تعريف شده است اخذ استانداردهاي لازم است. امروز جلسات اين كارگروه ها به صورت دو هفته يك بار انجام مي شود و تمركز آنها بر روي استانداردها است و خود ما هم عضو سازمان استاندارد جهاني ايزو هستيم؛ گلخانه هاي هوشمند شهري از ديگر موضوعاتي است كه بر روي آنها در حوزه كشاورزي كار مي كنيم. در موردي ديگر چراغ هاي راهنمايي را طراحي كرده و به دنبال تجاري سازي آنها هستيم؛ پلتفرم شهر هوشمند نيز نهايي شده است و اسكلت اصلي آن آماده شده است؛ در موضوع "سياست پژوهشي" شهر هوشمند، يك از دغدغه ها و خلاءهاي اصلي كه مطرح شده است راه اندازي يك شبكه تلويزيوني با محوريت و تمركز بر روي فناوري است كه در همين زمينه مذاكرات زيادي با مديران تلويزيون و به طور ويژه با شبكه آموزش و شبكه سلامت داشته ايم يعني همانطور كه در حوزه كودك يا مستند شبكه تخصصي داريم بايد در حوزه فناوري نيز يك شبكه اختصاصي داشته باشيم.

تسنيم: پروژه هاي شهر هوشمند مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران به كجا رسيده است؟

يك پروژه بزرگ با همكاري شهرداري تهران انجام شد كه نقش فناوري هاي جديد بر روي ارتقاي درآمدهاي شهرداري تهران يا پايدار كردن درآمدهاي آنها بوده است. از سال 1369 چالش شهرداري تهران و كل شهرداري هاي كشور اين شد كه ديگر به دولت وابسته نبودند و خود بايد درآمدزايي مي كردند. در حوزه درآمد، 8 كد اصلي درآمدي و بيش از 80 زير كد وجود دارد كه ما كار تحليل بر روي اين درآمدها را انجام داديم اينكه چطور بايد آنها را ارتقا بدهيم و چطور درآمد كسب كنيم؛ در موضوع درآمدهاي جديد نيز ما پيشنهاد فروش داده ها را مطرح كرديم چراكه امروزه بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا در حال فروش داده هستند و بسياري از استارتاپ ها حاضرند براي دريافت داده ها پول پرداخت كنند. امروز اصطلاحي به نام "ژئوماركتينگ" يا بازاريابي مكاني وجود دارد كه اگر فردي قصد راه اندازي يك فست فود يا گل فروشي را داشته باشد برايش مهم است كه در كدام منطقه تهران آن را راه اندازي كند كه شهرداري اين كارها را انجام نمي دهد و حتي فضاهاي شهري زيادي در اختيار شهرداري قرار دارد و به اصطلاحِ استارتاپي ها "پيوت" يا تغيير جهت نمي دهد و كاملاً به شكل سنتي حركت كرده و تحولي ايجاد نمي كند.

شركت هاي دانش بنيان , شهرداري تهران , معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري , رياست جمهوري اسلامي ايران ,

امروز مركز تحقيقات در شهر قم فعال شده است و جلسات فراوان اتاق فكر با شهرداري قم برگزار كرده است و بالاترين مقامات شهرداري اين استان در جلسات حضور دارند و پيگير موضوعات جلسه هستند؛ مهم ترين خروجي جلسات در قم، رسيدن به الگوي تحول بومي هوشمند است كه در دو فاز مطالعاتي و فاز اجرا انجام شده است.

در پروژه گرمسار كه مقداري نيز با تاخير مواجه شده است هدف اين است كه يك لايه به لايه هاي طرح جامع اضافه كنيم كه آن لايه نيز "لايه هوشمندي" است و يك خدمات 7 فصلي مفصل براي آنها نوشتيم كه شامل موضوعات مختلفي از بحث كارگاه و انبارداري تا موضوعات مربوط به لجستيك است.

معاونت علمي و فناوري و به طور خاص ستاد ديجيتال 4 حوزه ماموريتي را به ما سپردند كه يكي از آنها بحث كارگروه شهر هوشمند است و ديگري بحث "بوت كمپ" است موضوع بعدي توليد محتوا و همچنين راه اندازي يك مركز نوآوري در حوزه شهر هوشمند است چراكه ما مركز نوآوري يا مركز شتاب دهي براي استارتاپ ها در حوزه شهر هوشمند نداريم و آن را نيز به ما سپردند؛ مركز نوآوري، نيازمند حمايت بخش دولتي يا بخش خصوصي به عنوان اسپانسر است چراكه قول معاونت علمي فقط تجهيز فضا بوده است. مثلث معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دانشگاه و يك بخش خصوصي يا دولتي به عنوان اسپانسر بازيگران اين حوزه هستند.

يك كار بزرگ ديگر همكاري مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران با مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري براي برگزاري و شركت در رويدادهاي جهاني است كه شايد نزديكترين اين رويداد، رويداد اكسپوي اسپانيا است كه معروف ترين اكسپو در حوزه شهر هوشمند است كه شركت هاي بزرگي همچون آمازون و گوگل در آن حضور دارند و تلاش ما اين است كه در آن نمايشگاه پاويون ايران فعال شود . مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري در 4 شهر از جمله وين اتريش، سئول كره جنوبي، پكن چين و مسكو روسيه است و ما مي توانيم اين ظرفيت را فعال كنيم .

تسنيم: الگوي تحول بومي شهر هوشمند ايران بعد از تدوين توسط چه كساني اجرا خواهد شد؟

بعد از به نتيجه رسيدن الگوي تحول بومي شهر هوشمند ايران، به آنها اعلام كرديم كه عمليات اجرايي آن را نيز مي توانيم انجام دهيم اما گاهي اوقات سياست ها طوري طراحي شده است كه اجراي پروژه به فردي غير از مشاور تهيه كننده سند سپرده مي شود؛ يكي از چالش هاي موضوعات شهر هوشمند اين است كه يك موضوع بين دستگاهي است يعني شهرداري در موضوع انرژي، آب و فاضلاب و حتي موضوعات ريز حق ورود ندارد يا امكان ورود شهرداري به مسائلي همچون خانه هاي وقفي يا خانه هاي زير نظر ميراث فرهنگي وجود ندارد و حتي شهرداري قادر به جابه جايي يك تير چراغ برق هم نيست.

اين سوال كه چه كسي اجراكننده آنها خواهد بود يكي از دغدغه هاي مهم و چالش برانگيز در ايران است. ما براي رتبه بندي شهرهاي ايران از نظر هوشمندي به 20 دسته شاخص در قالب 140 شاخص احصا شده رسيديم و نتيجه اين شد كه بسياري از اين شاخص ها به عنوان مثال نزديك به 60 درصد شاخص ها خارج از وظايف حوزه شهرداري است! البته اين مشكل در قالب طرح "نگاشت نهادي" در كميته مركز تحقيقات شهر هوشمند حل شده است و وظايف نهادها و سازمان ها در نگاشت نهادي مشخص شده است.

ما طرح هاي آمايش در دوره روحاني را براي 31 استان تهيه كرديم كه بيش از 100 هزار صفحه محتوا براي 31 استان آماده و ارائه شد و چندين ميليارد تومان هزينه براي آن شد كه گاهاً يك پروژه آمايش همانند پروژه استان اصفهان در اواخر دهه 80 قراردادش در حدود 3 ميليارد تومان بود اما نقطه ضعف اصلي اين است كه ما استراتژي ملي آمايش نداشتيم در حالي كه استان ها خودشان زودتر آمايش را تهيه كردند و نتيجه اين شد كه طرح هاي آمايش استاني زودتر از استراتژي ملي آمايش به نتيجه رسيد! كه يك ضعف بزرگ است.

گفت وگو از: علي اصغر اصولي

آيا با افتتاح واقعي "رصدخانه ملي ايران" 5 سال فاصله داريم؟!/ عدم نصب "آينه تلكسوپ و آداپتور روتيتور" در رصدخانه
اختراع گلخانه هاي هوشمند بر پايه فناوري IOT و كشاورزي هيدروپونيك/گذار از كشاورزي سنتي ايران با ورود اينترنت اشيا
بزرگ ترين پروژه علمي كشور دستخوش طوفان هاي مديريتي/ آيا رصدخانه ملي ايران به بهره برداري مي رسد؟
بهترين طراحان BMW ايراني هستند!/ كپي صندوق نوآوري و شكوفايي از يك طرح فنلاندي!/ آينده روشن و عالي "ايران" + فيلم
منبع خبر:
تسنیم
   تاریخ: ۱۲:۳۴ - ۲۹/۰۶/۱۴۰۰   بازدید: ۱۳۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)
کد امنیتی: *